Statiske beregninger

Vi udarbejder statiske beregninger til alle former for konstruktioner

Hos Brøns Ingeniørfirma udarbejder vi statiske beregninger til alle former for konstruktioner. Vi beregner lige fra stål og beton til træ og murværk. Vores projekter er alsidige, og kunderne er både private, virksomheder og fra det offentlige.

Brøns Ingeniørfirma assisterer både i forbindelse med nybyggeri og tilbygning, herunder spær-, bjælke- og søjlekonstruktioner, renoverings-projekter, rammekonstruktioner samt mindre projekter med ændringer af bærende eller stabiliserende konstruktioner, som for eksempel ved nedrivning eller flytning af bærende væg.

Hvornår skal man have udarbejdet statiske beregninger?

 • Statiske beregninger kan være nødvendige ved både nybygning, ombygning, renovering og tilbygninger
 • Hovedreglen er, at beregningerne skal udarbejdes, hvis der ændres i bygningens bærende og stabiliserende konstruktioner.


 
 

Hos Brøns Ingeniørfirma har vi fokus på, at høj kvalitet i løsningen er vigtigt. Vi gennemgår derfor hellere det indsendte materiale en gang for meget end en gang for lidt. På den måde sikrer vi nøjagtigheden i de statiske beregninger.

Ring til kontoret

74 75 34 24

Har du spørgsmål

Skriv e-mail

Processen for statisk beregning kan koges ned til fire simpel steps:
Step 1:

Du ringer til os på 74753424 eller e-mailer til os, og fortæller os om dine ønsker og behov.

Har du skitser, plantegninger eller andet brugbart liggende, der kan hjælpe os til mere præcise beregninger, må du meget gerne sende dem med.

Step 2:

Skal der bruges statiske beregninger til dit byggeprojekt?

Ud fra plantegninger og samtaler om hvad der skal laves, kan vi hjælpe dig med at finde ud af om det er nødvendigt.
Er du i tvivl om hvorvidt du har brug for statiske beregninger ved dit byggeprojekt? Du er altid velkommen til at kontakte Brøns Ingeniørfirma, så hjælper vi dig.

Step 3:

Efter at vi har gennemgået plantegninger og samtaler med jer, udarbejder vi et tilbud til jer på projektet.

Step 4:

De statiske beregninger og tegninger med beskrivelse sendes pr. email som digital fil (pdf-format). I denne format er filerne klar til videre ekspedition til offentlige myndigheder.

Tegningerne og instruktionerne kan også fungere som arbejdsredskab for entreprenører/arkitekter, og derfor anvendes som vejledning for arbejdet, så det udføres korrekt og forsvarligt.

Hvad er statiske beregninger?

 • Statiske beregninger stammer fra de græske ord statike og statikos. På dansk kan ordene oversættes til henholdsvis “afvejning” og “bragt i stilstand”. Det betegnes også som ligevægtslære.
 • Statiske beregninger sikrer dermed, at der er ligevægt i de bærende konstruktioner. Det vil sige, at konstruktionerne har den fornødne styrke og stabilitet til at stå imod både vind, temperatur, sne samt egen- og personlast.
 • Statiske beregninger kaldes også for ingeniørberegninger.

Hvorfor skal man have udarbejdet statiske beregninger?

 • Statiske beregninger viser, hvordan en bygnings enkeltdele påvirker hinanden.
 • Vælger man eksempelvis at fjerne en del fra bygningens konstruktion, er det nødvendigt først at beregne, hvorvidt resten af konstruktionen kan holde.
 • Fjerner man en bærende væg for eksempelvis at lave et køkken-alrum, viser de statiske beregninger, hvilken styrke konstruktionen skal have for at kunne bære åbningen.
 • De statiske beregningerne har derfor først og fremmest til formål at sikre konstruktionens efterfølgende dimensionering og holdbarhed. På den måde er man sikker på, at huset ikke kollapser – hverken ved almindelig brug eller ved spidsbelastninger.
 • Beregningerne viser dermed, at de bærende konstruktioner opfylder kravene til anvendelighed og styrke.

Hvor lang tid tager det at få udarbejdet statiske beregninger?

 • Er der tale om mindre opgaver, kan beregningerne som oftest udarbejdes inden for 1-3 dage.
 • Afhængigt af omfanget kan større opgaver leveres inden for 1-2 uger.

Hvilke krav er der til statiske beregninger?

 • Myndighederne kan til enhver tid på forlangende kræve en statisk beregning af en konstruktion. Ifølge bygningsreglement 2015 (Br15) bilag 4 er det altid ansøgerens ansvar, at dokumentationen er i orden.
 • Den statiske dokumentation skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBI-anvisning 223 ”Dokumentation af bærende konstruktioner”.
Tilbud og kontakt!

Send os en mail. Vi kan hjælpe dig med at sikre en korrekt dimensionering af konstruktionen, og du kan dermed undgå ærgrelser og fordyrelser senere i projektet.

Du er også velkommen til at ringe til os på 7475 3424, så kan vi tage en snak om, hvilken løsning der er behov for.